1.1.15

2015: Η συνταγή…

olympiada


Η συνταγή είναι απλή.
Μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία.
Πεποίθατε ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου καὶ ἀντιστηρίσασθε ἐπὶ τῷ Θεῷ.
Οὗτοι ἐν ἅρμασι καί οὗτοι ἐν ἵπποις ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα.

Ευλογημένο 2015
http://proslalia.blogspot.gr/2014/12/2015.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου