24.7.15

Η νεότερη ιστορίας της Ελλάδας...Η νεότερη ιστορίας της Ελλάδας
Κατοχή: 5 χρόνια
Εμφύλιος: 6 χρόνια
Χούντα: 7 χρόνια
Μνημόνιο: 5+3=8 χρόνια & βλέπουμε
by @FotiosDaglis
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου