12.7.15

ΚΥΡΙΕ ΤΙ ΕΠΛΗΘΥΝΘΗΣΑΝ....?


Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με;
Πολλοί επανίστανται επ΄εμέ...
Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ΄έστι σωτητηρία αυτώ εν τω Θεώ αυτού...
Συ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου ει, δόξα μου και υψών τη κεφαλή μου και επήκουσέ μου εξ΄όρους Αγίου Αυτού...
Ανάστηθι Κύριε ο Θεός μου, υψωθήτω η χείρ σου, μη επιλάθει των πενήτων σου εις τέλος...
...οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας...και επί τω Λαώ σου η Ευλογία σου...

* ψαλμικοί στίχοι του Δαυίδ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου