22.8.15

Μέρκελ ημώνΜέρκελ ημών
η εν τοις Γερμανοίς,
αγιασθήτω το δάνειό Σου.
Ελθέτω η χορηγία Σου.
Εφαρμοσθήτω το πρόγραμμά Σου,
ως εν Γερμανώ και επί της Greece.
Την δόσιν ημών την επιούσιον δος ημίν Σύριζον.
Και λάβε ημάς δια τα θελήματα υμών,
μήπως και ημείς κουρέψομεν τες οφειλές ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις Τσιπρισμόν,
αλλά ρύσαι ημάς και από τη Συγγρού.
Δι’ ευχών των αγίων εργατοπατέρων ημών,
Σόϊμπλε, Γιούνκερ και πασών Γερμανών,
χρηματοδότησον και σώσον ημάς,
Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου