28.8.15

Όταν εσείς...Εμείς...Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989.Σελ. 128.
"Η φύσις […] 
έθετο όρια εις τα πάθη των λοιπών ανθρώπων, 
πλην όχι και εις τα των Ελλήνων. 
Οι Έλληνες δεν υπέκειντο ούτε το πάλαι,
ούτε το νυν εις τους νόμους της φύσεως."

Βενιαμίν ο Λέσβιος (1759-1824), "Στοιχεία της Μεταφυσικής", 1820. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου