19.10.15

Με το φακό της Ιστορίας ... ΦΟΝΟΣ ή ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ;


Η ανιψιά του Χίτλερ Angelika “Geli” Raubal  (1908-1931) υπήρξε ένα από τα λίγα πλάσματα στον κόσμο που ο παρανοϊκός δικτάτορας υπεραγαπούσε ,  έδινε μάλιστα  την εντύπωση  ότι δεν συμπεριφερόταν ως κηδεμόνας αλλά περισσότερο ως εραστής.
Η κοπέλλα πέθανε μυστηριωδώς ένα βράδυ , ενώ ο θείος της βρισκόταν σε περιοδεία στη Νυρεμβέργη .
 Η σκανδαλωδώς  "μαγειρεμένη"  αστυνομική και δικαστική  έρευνα  της εποχής θέλει τη νεαρή να έχει διαταραγμένες φρένες λόγω μελαγχολίας , γεγονός που την οδήγησε στην αυτοκτονία με το πιστόλι του... θείου της . 
 Ας ληφθεί υπόψη  ότι η Geli ζούσε στο διαμέρισμα του Χίτλερ ως φυλακισμένη, αφού δεν είχε δικαίωμα εξόδου χωρίς την παρουσία του.
Οι συνθήκες του θανάτου της εξακολουθούν να είναι  "σκοτεινές" έως  σήμερα .

 
 
Hitler with his nieces Angelika “Geli” Raubal and Elfriede “Friedi” Raubal. http://www.desktoplightingfast/Zorro123 http://www.laptoptrainingcollege.com/?aff=topogiyo:
Ο Χίτλερ με τις ανιψιές του  Angelika “Geli” Raubal και Elfriede “Friedi” Raubal. 
***************
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ" ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΑΝΙΨΙΑΣ

Πηγή: Spartacus-educational.com


(1) After the war Patrick Hitler, Adolf Hitler's nephew, talked about meeting Geli Raubal in Obersalzberg.

Geli looks more like a child than a girl. You couldn't call her pretty exactly, but she had great natural charm. She usually went without a hat and wore very plain clothes, pleated skirts and white blouses. No jewellery except a gold swastika given to her by Uncle Adolf, whom she called Uncle Alf.

(2) Baldur von Schirach wrote about Geli Raubal and Adolf Hitler in a book published after the Second World War.

Hitler was suddenly standing amongst us, and I have rarely seen him looking so happy. And in his tone of voice there was a mixture of pride and tenderness as he introduced 'My niece, Fraulein Raubal.'
The girl at Hitler's side was of medium size, well developed, had dark, rather wavy hair, and lively brown eyes. A flush of embarrassment reddened the round face as she entered the room with him, and sensed the surprise caused by his appearance. I too stared at her for a long time, not because she was pretty to look at but because it was simply astonishing to see a young girl at Hitler's side when he appeared at a large gathering of people.
We liked her. When she was there. Hitler almost never started on the dreadful and often really painful scenes with endless monologues and uninhibited recriminations he bestowed not only on political enemies but also on friends and fellow-fighters. Geli's presence relaxed and released him. In front of favoured guests he let her perform her specialty act with the mountain jackdaw - when she called, the bird flew in through the open window - and he enjoyed seeing her romp about with his Alsatians Blondi and Muck. Geli was allowed to laugh at her Uncle Alf and adjust his tie when it had slipped. She was never put under pressure to be specially clever or specially witty. She could be simply what she was - lively and uncomplicated.

(3) Ronald Hayman, Hitler & Geli (1997)

Geli seems to have been the only woman who could make him relax. Combining girlishness with womanliness, she was warm, gentle, affectionate, tactile, straightforward, direct, uninhibited, unpretentious, unprudish, kind, lively, playful, provocative and a member of the family. It was safe to reveal himself fully. No one else was ever allowed to tease him as much as she did, because no one else made him feel so secure. He hated nothing more than being laughed at, but when Geli laughed, she was laughing with him, not at him.
His sexual insecurity had several sources. One was fear of producing a child. Arguing that it would be irresponsible to start a family when he was so busy, he sometimes went on to explain why he would not want to have children. "I'm aware that the children of a genius usually have a hard time in the world. They're expected to achieve the same stature as their famous father, and they're never forgiven if their achievement is only mediocre. Besides, they're usually cretins." Though he was sincere in claiming to be a genius, the allusion to cretins is disingenuous. His family background was such a well-kept secret that he could afford to talk like this, but, having so many relations who were deformed or mentally unbalanced, he was naturally worried about the genes he was carrying. Though the danger would have been doubled had he and Geli produced a child, he may have found it reassuring that she came from the same tainted family. With another woman there was always the danger that she might find out the facts. Geli, even if she did not know them, was equally affected by them.

(4) Heinrich Hoffmann, Hitler was my Friend (1955)

The pressure under which Geli lives is burdensome to her, and what makes matters worse is that she's prevented from saying how unhappy she feels.... The ball gave her no pleasure. It merely reminded her of how little freedom she has....
Certainly, it flattered her that her serious and unapproachable uncle, who was so good at hiding his feelings from everybody else, was fond of her. She wouldn't have been a woman if she hadn't been flattered by Hitler's gallantry and generosity. But it seemed simply intolerable to this child of nature that he should want to mother her every step and that she shouldn't be allowed to speak to anyone without his knowledge.

(5) Geli Raubal, letter to Emil Maurice, (24th December, 1928)

The postman has already brought me three letters from you, but never have I been so happy as I was over the last few days. Perhaps that's the reason we've had such bad experiences over the last few days. Uncle Adolf is insisting that we should wait two years. Think of it, Emil, two whole years of only being able to kiss each other now and then and always having Uncle Adolf in charge. I can only give you my love and be unconditionally faithful to you. I love you so infinitely much. Uncle Adolf insists that I should go on with my studies.

(6) Adolf Hitler, quoted by Heinrich Hoffman in his book Hitler Was My Friend (1955)

You know, Hoffmann, I'm so concerned about Geli's future that I feel I have to watch over her. I love Geli and could marry her. Good! But you know what my viewpoint is. I want to remain single. So I retain the right to exert an influence on her circle of friends until such a time as she finds the right man. What Geli sees as compulsion is simply prudence. I want to stop her from falling into the hands of someone unsuitable.

(7) Ernst Hanfstaengel, Hitler: The Missing Years (1957)

What particular combination of arguments her uncle used to bend her to his will, presumably with the tacit acquiescence of his half-sister, we shall never know. Whether he assumed that a young woman who was already no saint might be brought fairly easily to submit to his peculiar tastes, or whether in fact she was the one woman in his life who went some way towards curing his impotence and half making a man out of him, again we shall never know with certainty. On the evidence available, I incline to the former view. What is certain is that the services she was prepared to render had the effect of making him behave like a man in love. She went round very well dressed at his expense, or, more probably, at the Party's, as a lot of resentment was expressed, and he hovered at her elbow with a moon-calf look in his eyes in a very plausible imitation of adolescent infatuation.

(8) Wilhelm Stocker, an SA officer, was often on guard duty outside Hitler's Munich flat. He was interviewed by Glenn Infield for his book, Eva and Adolf (1974)

Many times when Hitler was away for several days at a political rally or tending to party matters in Berlin or elsewhere, Geli would associate with other men. I liked the girl myself so I never told anyone what she did or where she went on these free nights. Hitler would have been furious if he had known that she was out with such men as a violin player from Augsburg or a ski instructor from Innsbruck. After she was satisfied that I wouldn't tell her uncle - and I had a personal reason for not telling him - she often confided in me. She admitted to me that at times Hitler made her do things in the privacy of her room that sickened her but when I asked her why she didn't refuse to do them she just shrugged and said that she didn't want to lose him to some woman that would do what he wanted. She was a girl that needed attention and needed it often. And she definitely wanted to remain Hitler's favourite girlfriend. She was willing to do anything to retain that status. At the beginning of 1931 I think she was worried that there might be another woman in Hitler's life because she mentioned to me several times that her uncle didn't seem to be as interested in her as he once was.

(9) Heinrich Hoffman, Hitler Was My Friend (1955)

Certainly, it flattered her (Geli Raubal) that her serious and unapproachable uncle, who was so good at hiding his feelings from everybody else, was fond of her. She wouldn't have been a woman if she hadn't been flattered by Hitler's gallantry and generosity. But it seemed simply intolerable to this child of nature that he should want to mother her every step and that she shouldn't be allowed to speak to anyone without his knowledge.

(10) Alan Bullock, Hitler: A Study in Tyranny (1952)

Geli Raubal was simple and attractive, with a pleasant voice which she wanted to have trained for singing. During the next four years she became Hitler's constant companion, and when her uncle acquired his flat on the Prinzregentenplatz she spent much time with him in Munich as well as up at the Obersalzberg. This period in Munich Hitler later described as the happiest in his life; he idolized this girl, who was twenty years younger than himself, took her with him whenever he could - in short, he fell in love with her.
Whether Geli was ever in love with him is uncertain. She was flattered and impressed by her now famous uncle, she enjoyed going about with him, but she suffered from his hypersensitive jealousy. Hitler refused to let her have any life of her own; he refused to let her go to Vienna to have her voice trained; he was beside himself with fury when he discovered that she had allowed Emil Maurice, his chauffeur, to make love to her, and forbade her to have anything to do with any other man. Geli resented and was made unhappy by Hitler's possessiveness and domestic tyranny.

(11) Otto Strasser, interviewed by officials of the US Officer of Strategic Studies (May, 1943)

Hitler made her undress.... He would lie down on the floor. Then she would have to squat over his face, where he could examine her at close range and this made him very excited. When the excitement reached its peak, he demanded that she urinate on him and this gave him sexual pleasure. Geli said the whole performance was extremely disgusting to her and... it gave her no gratification.

(12) Cate Haste, Nazi Women (2001)

In Obersalzberg, which he regularly visited, Hitler found a house to rent in 1927. In March, he brought in his half-sister, Angela, with whom he had made only intermittent contact since his departure from Linz, to act as housekeeper. Angela was joined shortly afterwards by her daughter, Geli, who had just left school. Hitler was enchanted by Geli. He was twice her age: she was nineteen when she arrived at Haus Wachenfeld, and he was thirty-eight. Any relationship between Hitler and Geli was possibly incestuous, since she was his half-sister's daughter or, loosely, his niece. She called him "Uncle Alf", and he called her his "princess".
Geli, according to her friend, Henriette Hoffmann (later von Schirach), was "big, cheerful, and self-confident... She had what Hitler valued in women: courage and understanding - and... cheerful determination."Julius Schaub, Hitler's adjutant, described her as a "brown-eyed brunette, five feet, six inches tall, well-built, with a blooming appearance, exceptionally full of animal spirits and a pleasing voice... By nature she was an open character, always ready for a joke... She was extraordinarily self-possessed. Sometimes inclining towards obstinacy." Ian Kershaw reports: "From the start, Hitler was evidently attracted by her. She wasn't, physically, a stunning beauty, but she exuded a strong sexuality and she had a number of short-lived affairs and flirtations. Very flighty type of flirtatious girl, full of life and full of fun, and Hitler was not exactly that type, but this contrast somehow had its appeal, and a very strong bond, certainly from Hitler to her, developed."

(13) The Münchener Post (21st September 1931)

In a flat on Prinzregentenplatz a 23-year-old music student, a niece of Hitler's, has shot herself. For two years the girl had been living in a furnished room in a flat on the same floor on which Hitler's flat was situated. What drove the student to kill herself is still unknown. She was Angela Raubal, the daughter of Hitler's half-sister. On Friday 18 September there was once again a violent quarrel between Herr Hitler and his niece. What was the reason? The vivacious 23-year-old music student, Geli, wanted to go to Vienna, she wanted to become engaged. Hitler was strongly opposed to this. The two of them had recurrent disagreements about it. After a violent scene, Hitler left his flat on the second floor of 16 Prinzregentenplatz....
Regarding this mysterious affair, informed sources tell us that on Friday, September 18. Herr Hitler and his niece had yet another fierce quarrel. What was the cause? Geli, a vivacious twenty-three-year-old music student, wanted to go to Vienna, where she intended to become engaged. Hitler was decidedly against this. That is why they were quarreling repeatedly. After a fierce row. Hitler left his apartment on Prinzregentenplatz....
On Saturday 19 September it was reported that Fraulein Geli had been found shot in the flat with Hitler's gun in her hand. The dead woman's nose was broken, and there were other serious injuries on the body. From a letter to a female friend living in Vienna, it is clear that Fraulein Geli had the firm intention of going to Vienna. The letter was never posted. The mother of the girl, a half-sister of Herr Hitler, lives in Berchtesgaden; she was summoned to Munich. Gentlemen from the Brown House then conferred on what should be published about the motive for the suicide. It was agreed that Geli's death should be explained in terms of frustrated artistic ambitions....
The men in the Brown House [Nazi Party headquarters] then deliberated over what should be announced as the cause of the suicide. They agreed to give the reason for Geli's death as "unsatisfied artistic achievement." They also discussed the question of who, if something were to happen, should be Hitler's successor. Gregor Strasser was named.
Perhaps the near future will bring light to this dark affair.

(14) The Münchener Neueste Nachrichten (20th September 1931)

According to a police communique, a twenty-three-year-old student fired a pistol aimed at the heart in a room of her flat in the Bogenhausen district. The unfortunate young woman, Angela Raubal, was the daughter of Adolf Hitler's half-sister, and she and her uncle lived on the same floor of a block of flats on Prinzregentenplatz. On Friday afternoon the owners of the flat heard a cry but it did not occur to them that it came from their tenant's room. When there was no sign of life from this room in the course of the evening, the door was forced. Angela Raubal was found lying face down on the floor, dead. Near her on the sofa was a small-calibre Walther pistol.
The motives for this action are not yet clear. Some say that Fraulein Raubal had met a singer in Vienna, but that her uncle would not allow her to leave Munich. Others affirm that the poor girl killed herself because she was supposed to make her debut as a singer but did not believe herself capable of facing the public.

(15) Adolf Hitler, statement published in The Münchener Post (21st September 1931)

(1) It is untrue that I had either "recurrent disagreements" or "a violent quarrel" with my niece Angela Raubal on Friday 18 September or previously.
(2) It is untrue that I was "strongly opposed" to my niece's travelling to Vienna. The truth is that I was never against the trip my niece had planned to Vienna.
(3) It is untrue that my niece wanted to become engaged in Vienna or that I had some objection to my niece's engagement. The truth is that my niece, tortured by anxiety about whether she really had the talent necessary for a public appearance, wanted to go to Vienna in order to have a new assessment of her voice by a qualified voice specialist.
(4) It is untrue that I left my flat on 18 September 1931 "after a violent scene". The truth is that there was no kind of scene and no agitation of any kind when I left my flat on that day.

(16) Detective Sauer, interview with Adolf Hitler (28th September, 1931)


His niece was a student of medicine, then she didn't like that anymore and she turned toward singing lessons. She should have been on the stage in a short time, but she didn't feel able enough, that's why she wanted further studies with a professor in Vienna. Hitler says that was okay with him but only under the condition that her mother from Berchtesgaden accompany her to Vienna. When she didn't want this. he said he told her, "Then I'm against your Vienna plans." She was angry about this, but she wasn't very nervous or excited and she very calmly said good-bye to him when he went off on Friday afternoon....
She had previously belonged to a society that had séances where tables moved, and she had said to Hitler that she had learned that one day she would die an unnatural death. Hitler went on to add that she could have taken the pistol very easily because she knew where it was, where he kept his things. Her dying touches his emotions very deeply because she was the only one of his relatives who was close to him. And now this must happen to him.

(17) Ron Rosenbaum, Explaining Hitler: The Search for the Origins of his Evil (1998)

Setting aside for the moment the question of its truth, that strange séance story was a brilliant if somewhat desperate stroke on Hitler's part. Flourished at the last moment like a magician's cloak, it was clearly designed to obscure with a flash of fatalism what he must have known were the conspicuous inconsistencies and the overall inadequacy of the rest of his attempt to explain his half-niece's death.
Even the timid, closely supervised statements of the household staff seem to contradict Hitler's statement on a key point: They report Geli looking agitated and excited, rushing from Hitler's bedroom with a gun, scarcely a quarter hour after Hitler reportedly departed. Hitler, on the contrary, declares Geli was neither nervous nor excited but rather said good-bye to him "very calmly."
This appears, on the face of it, to be a feeble attempt to detach the quarrel he admits to having had with Geli-the dispute over whether she could travel to Vienna alone-from her decision to kill herself. As if, in the fewer than fifteen minutes between the time he left and the moment she raced into his room to steal his gun, something else had come up, something unrelated to Hitler, to cause Geli to decide to shoot herself.
He's trying unsuccessfully to have it both ways. He wants to minimize the importance of the quarrel between them, but in doing so he undercuts its potency as an explanation for her suicide, thus raising questions about what the real motive might be - or whether the death might not have been suicide at all.
And Hitler's account of the quarrel itself strains credibility, suggests darker possibilities. Perhaps a young woman of twenty-three would resent being told her mother had to accompany her on a trip to a voice-instruction lesson in Vienna. But would a young woman of twenty-three end her life over that issue; The disparity between the explanation and the act inevitably raised questions about whether there was something more to the Vienna trip than voice lessons. something that required close family supervision to forestall. The disparity gave rise to rumors that-as newspapers in Berlin. Munich. and Vienna would soon speculate-the trip to Vienna was for an elopement with a forbidden fiance or an attempt to escape an intolerable relationship with Hitler.
But Hitler was shrewd enough to realize that, on the face of it. his account of Geli's purported motive for killing herself fell short of being compellingly convincing. Thus, the séance story: a masterful touch which seems to be a spontaneous emotional coda to his statement but which. in fact, when the whole statement is examined carefully, seems more like a capstone of what is a carefully calculated subtext of character assassination...
The implication in context is murder or suicide as opposed to a "natural" death from old age or disease, But the phrase "unnatural" has been used to characterize not just Geli Raubal's death but her relationship to Hitler. And it evokes the truly troubling question raised by the whole Geli Raubal affair: how natural or unnatural, how normal or abnormal. Hitler himself was.
It's troubling because the temptation in sifting the evidence for what really went on between Hitler and Geli Raubal is to believe the darkest rumors - and some of them are extremely dark - because it is somehow more comforting to view Hitler as a monstrous pervert in his private life. Then his public crimes can be explained away as arising from private pathology, from his unnaturalness, from a psyche that isn't in any way "normal." that isn't in any way akin to ours, one whose darkness we don't have to acknowledge as in any way related to ours. Paradoxically, it may be far more disturbing to find Hitler "normal" capable of "normal" love, for instance - because it would in some way make it seem that there was something of us in him. Or worse: something of him in us. But a whole explanatory industry has arisen-and not just among Freudian "psychohistorians" - predicated on the assumption that with Geli Raubal, Hitler was most "himself" and most psychosexually "unnatural."
There are those who believe that with Geli Raubal, Hitler experienced the closest he came to real love, the closest he came to the emotional life of a normal person. But there are also those who believe that in his relationship with Geli Raubal, Hitler expressed the true, profound deformity of his moral nature in perverse sexual practices (we call them paraphilia these days) that either drove Geli to suicide or led to her murder to prevent her from talking about them.

(18) Dr Müller, report published in the press (22nd September 1931)

On the face and especially on the nose were to be found no wounds connected with bleeding of any kind. Nothing was to be found on the face except dark greyish death marks which had proceeded from the fact that Raubal expired with her face to the floor and remained in this position for about 17-18 hours. That the tip of the nose was pressed slightly flat is due entirely to her lying with her face on the floor for several hours. The extreme discoloration of the death marks in the face is probably to be explained by the fact that death was primarily consequent on suffocation following the shot
in the lung.

(19) Ronald Hayman, Hitler & Geli (1997)

It would have been easy to check whether there were powder burns on her skin or her dress, confirming that the pistol had been fired at close quarters. Questions should have been asked, too, about the trajectory of the bullet, which entered above the heart and ended up slightly above the level of the hip. This means that if she was standing or sitting when the shot was fired, the barrel of the pistol was pointing downwards, and the hand holding it was higher than her heart. Even if she was lying on the couch or the floor, it would not have been easy for her to shoot herself in this way. And why should she want to? Having been taught how to use a Walther, she could, if she wanted to kill herself, easily have avoided such a slow and painful death...
The other problem is that the trajectory of the bullet seems inconsistent with the suicide theory. For a cartridge that enters above the heart to lodge just above the level of the hip, the barrel has to be pointing downwards and the hand holding the pistol has to be higher than the heart. Though it is not impossible to shoot oneself in this way, it is hard to imagine why she would have adopted such an awkward position.

(20) Ernst Hanfstaengel, The Missing Years (1957)

I am sure that the death of Geli Raubal marked a turning point in the development of Hitler's character. This relationship, whatever form it took in their intimacy, had provided him for the first time in his life with a release to his nervous energy which only too soon was to find its final expression in ruthlessness and savagery. His long connection with Eva Braun never produced the moon-calf interludes he had enjoyed with Geli and which might in due course, perhaps, have made a normal man out of him. With her death the way was clear for his final development into a demon, with his sex life deteriorating again into a sort of bisexual narcissus-like vanity, with Eva Braun little more than a vague domestic adjunct.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου