11.2.16

Τιμή στους πεσόντες εν Ώρα καθήκοντος...
Γιώργος Παπαγιαννόπουλος
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΑΥΤΟ:
Τιμή στους πεσόντες εν Ώρα καθήκοντος.

1 σχόλιο: