20.3.20

Αγαπητά μας αδέλφια Ιταλοί... Cari fratelli Italiani...Αγαπητά μας αδέλφια Ιταλοί. Κάθε μέρα ακούμε τα κακά νέα σας που είναι αποτέλεσμα της επιδημίας του φονικού ιού. Θλιβόμαστε μέχρι το βάθος της καρδιάς μας για αυτό που βιώνει ο Ιταλικός λαός. Χρειάζεται θάρρος, αγώνας και ελπίδα για να νικήσουμε. Η Ελλάδα έχει χτυπηθεί και αυτή αλλά για εμάς τα δύσκολα είναι ακόμη μπροστά μας. Είμαι Ιατρός πνευμονικών παθήσεων που σπούδασα στη σπουδαία χώρα σας στην οποία θα είμαι ευγνώμων, όπως και στον ευγενή Ιταλικό Λαό, σε όλη μου τη ζωή.

Οι συμπατριώτες μου  Έλληνες είναι μαζί σας σε αυτό τον δύσκολο αγώνα, σε αυτές τις τραγικές στιγμές. Έχουμε χτυπηθεί και εμείς από αυτήν τη μάστιγα του COVID-19, δίνουμε και θα δώσουμε και εμείς τον δικό μας αγώνα. Κρατείστε όμως το θάρρος σας και την ελπίδα, προσπαθείτε να χαμογελάτε, πάρτε δύναμη από αυτή την δύσκολη και τραγική εμπειρία, μείνετε όμως μέσα στα σπίτια σας και οπλιστείτε με υπομονή.

Ο Θεός να είναι μαζί σας.!!!

Cari fratelli e sorelle Italiani. Ogni giorno sentiamo parlare delle cattive notizie con tantissimi malati e morti, a seguito dell'epidemia provocata dal virus mortale nel vostro paese. Ci addoloriamo per ciò che il popolo Italiano sta vivendo. Ci vuole coraggio, lotta e speranza per vincere. Anche la Grecia è stata colpita, ma per noi le difficoltà sono ancora davanti a noi. Sono un medico delle malatie polmonari che ha studiato al vostro grande paese in cui sarò grato, così come che al nobile popolo italiano, per tutta la vita. I miei compagni greci sono con voi in questa difficile lotta, in questi tempi tragici. Siamo stati colpiti da questo flagello di COVID-19, diamo e daremo il nostro combattimento. Ma mantienete il vostro coraggio e la speranza, provate a sorridere, prendete forza da questa difficile e tragica esperienza, ma restate nelle vostre case ed essere pazientemente armati. Che Dio sia con voi !!!

1 σχόλιο: