Powered By Blogger

29.2.12

Για εσχάτη προδοσία ή για εσχάτη βλακεία;


 
Για εσχάτη προδοσία ή για εσχάτη βλακεία;

«Πότε θ’ ανθίσουν τούτοι οι τόποι πότε θα ‘ρθούνε καινούργιοι άνθρωποι να συνοδεύσουν την βλακεία στην τελευταία της κατοικία»

Κ. Παλαμάς
«Οι μη οργιζόμενοι εφ’ οις δει, ηλίθιοι δοκούντες είναι». Όσοι δεν οργίζονται γι’ αυτά που πρέπει, φαίνεται ότι είναι ηλίθιοι. Η οργή, όταν δεν αποτελεί πάθος, αλλά εξέγερση της ψυχής, υπέρ των αδικουμένων, είναι ένα είδος «εμβριμήσεως» (=ταραχής), που χαρακτηρίζει τις ζωντανές ψυχές, όπως εύσtοχα το διατύπωσε ο Αριστοτέλης, στο παραπάνω ρητό.
Κάποια πράγματα που συμβαίνουν, κάποιες αποφάσεις που λαμβάνει το... κυβερνολόι, δεν εξηγούνται με λογικούς όρους. Κάτι άλλο συμβαίνει. Ο λαός, ο κοινός νους, είναι εξοργισμένος. Η μνημονιακή φρίκη επιτείνεται. Ατάραχοι, καθησυχαστικοί και αισιόδοξοι εμφανίζονται μόνο οι γονατισμένοι, σφουγγοκωλάριοι της Τρόικας. Άρα κάτι συμβαίνει. Προφανώς έχουν την εντύπωση ότι θα σώσουν το τομάρι τους, δραπετεύοντας, την κρίσιμη στιγμή, στις χώρες που «παράχωσαν» τον ιδρώτα του λαού. Την ίδια εντύπωση έχουν και όσοι αισθάνονται ασφαλείς και αυτοϊκανοποιούνται με τις υψηλές καταθέσεις τους. Έλεγε ένας αρχαίος, ο Ευβουλίδης, ότι ο καλύτερος επιτάφιος που θα μπορούσε να γράψει κανείς στην πλάκα του μνήματος τέτοιων ανθρώπων είναι: ηπατήθην. Αυτοαπατώνται όσοι ονειροφαντάζονται ξέγνοιαστες περιουσίες, που αν τις υποβάλλουμε σε χημική ανάλυση, θα τις βρούμε να απαρτίζονται από δάκρυα και αίμα συνταξιούχων, ανέργων και πάμφτωχων Ελλήνων.
Θα καταφύγω και πάλι στον προγονικό, αρχαίο λόγο• παρήγορος και διαυγής, ερμηνεύει και αποκαθαίρει πολλά, σημερινά, κρανιοκενή μυθεύματα. Στο Β’ 60 ο Θουκυδίδης γράφει: «Καλώς μεν γαρ φερόμενος ανήρ τα καθ’ εαυτόν, διαφθειρομένης της πατρίδος, ουδέν ήσσον ξυναπόλυται, κακοτυχών δε εν ευτυχούσι, πολλώ μάλλον διασώζεται», δηλαδή, «ο άνθρωπος που ευδοκιμεί εις τας ιδιωτικάς του υποθέσεις, εάν η πατρίς του καταστραφεί, χάνεται κι αυτός μαζί της, ενώ είναι πολύ πιθανόν ότι θα σωθεί, εαν κακοτύχει μεν ο ίδιος, η πατρίς του όμως ευτυχεί», μεταφράζει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ας το έχουν αυτό υπ’ όψιν τους οι παντοειδείς χρυσοκάνθαροι με το κλεφτοκατσικάδικο ήθος. (Ο Κολοκοτρώνης, αγράμματος μεν, αλλά με βαθιά, ρωμαίικη μόρφωση, το 1838, μιλώντας στος μαθητές του μοναδικού τότε Γυμνασίου των Αθηνών, επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια: «Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνι μόνο διά το άτομό σας, αλλά να κυττάζει το καλό της κοινότητος, και μέσα εις το καλό αυτό, ευρίσκεται και το δικό σας»).
Γιατί, λοιπόν, το κυβερνολόι, «υπογράφει με χέρια και ποδάρια» (Μακρυγιάννης), καταστρέφοντας την πατρίδα μας; Μία είναι η εξήγηση: είναι ηλίθιοι. Και δεν είναι συμπτώσεις αυτά που κάνουν, αλλά συμπτώματα ακαταμάχητης βλακείας. (Ζητώ συγγνώμη, αλλά ενίοτε η περιρέουσα ατμόσφαιρα σε αναγκάζει να καταφύγεις στην ευτραπελία, γιά να επιβιώσεις. Κάποιος ποιητής έλεγε «φτιάξε μια κρούστα τρέλλας γύρω από το μυαλό σου, για να αντέξεις». Στην αρχαιότητα υπήρχε ειδική κατηγορία συγγραφέων, οι οποίοι έγραφαν διασκεδαστικά έργα και ονομάζονταν συγγραφείς «κλαυσιγελώτων». Σήμερα εξ άλλου υπάρχουν αρκετοί σπουδαιογελοίοι που εμπνεύουν...»).
Θα χρησιμοποιήσω για την συγγραφή του υπόλοιπου άρθρου, δύο βιβλία. Το πρώτο είναι το Ευάγγελου Λεμπέση με τίτλο: «Η επαναστατική μάζα και η τεραστία κοινωνική σημασία των βλακών εν τω συγχρόνω βίω». («Οι εκδόσεις των φίλων», Αθήνα 2002). Το δεύτερος είναι του C.M. Cipolla με τίτλο «Δοκίμιο περί ανθρώπινης βλακείας». («Ελληνικά Γράμματα»).
Ο Λεμπέσης, τονίζει, πως, ο βλάκας είτε ως θύμα είτε ως θύτης είτε ως άρχων είτε ως αρχόμενος είτε ως απελεύθερος είτε ως δούλος είτε ως «παντογνώστης» είτε ως «κούτσουρο», είναι η αιτία εξοβελισμού των αξίων και των αξιών. (Το κείμενο γράφτηκε πριν από 70 περίπου χρόνια. Αυτά τα κείμενα τα ανασύρω από την βιβλιοθήκη μου προς αναψυχήν. Είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι με τις «σοβαρές» και περισπούδαστες αναλύσεις).
Παραπομπή πρώτη, σελ. 125-126
«Η έμφυτος τάσις του βλακός, εξικνουμένη συχνότατα εις αληθή μανίαν όπως ανήκη εις ισχυράς και όσον τον δυνατόν περισσοτέρας πάσης φύσεως οργανώσεις, εξηγείται πρώτον μεν εκ της ευκολίας της αγελοποιήσεως, εις ην μονίμως υπόκειται, λόγω ελλείψεως ατομικότητος (εξ ου και το μίσος του κατά του ατόμου και του ατομικισμού), δεύτερον δε εκ του ατομικού ζωώδους πανικού, υπό του οποίου μονίμως κατατρύχεται, εκ του δεδικαιολογημένου φόβου μήπως περιέλθη εις το παντός είδους προλεταριάτον. Αποτελεί δε η τάσις αύτη αμάχητον σχεδόν τεκμήριον περί του βαθμού της πνευματικής του αναπηρίας. Τοιουτοτρόπως δημιουργείται αυτόματος συρροή βλακών εις τας πάσης φύσεως οργανώσεις, αίτινες, εάν μεν είναι συμφεροντολογικαί, διατηρούν τουλάχιστον την σοβαρότητα των συμφερόντων των, εάν όμως είναι «πνευματικαί», περιέρχονται συν τω χρόνω εις πλήρη βλακοκρατίαν».
Παραπομπή δεύτερη, σελ.135
«Ως προς την κοινωνικήν προέλευσιν των βλακών διαπιστούται ότι η παραγωγή βλακών δεν είναι ταξική. Η πονηρά φύσις δεν έδωκεν εις ωρισμένην τινά κοινωνικήν τάξιν το επίζηλον τούτο προνόμιον. Επεδαψίλευσεν ίσως, ως φαίνεται, εις την εκάστοτε άνω τάξιν τους διασκεδαστικωτέρους απλώς τύπους βλακών, αλλά δεν εστέρησεν ουδεμίαν άλλην κοινωνικήν τάξιν της σοβαράς συμβολής των. Ο βλαξ υπουργός, ο αγόμενος και φερόμενος υπό των υπαλλήλων του και τα μέλη ενός εργατικού σωματείου, τα οποία εκμεταλλεύεται ο πονηρός εργατοκάπηλος, αποτελούν δύο αντίθετα παραδείγματα του γεγονότος, ότι η βλακεία δεν έχει ταξικήν την πατρίδα».
Τι μας λέει ο Λεμπέσης στις δύο παραπομπές; Πρώτον ότι ο βλάξ «τρυπώνει» για να κρύψει το «κουσούρι» του, σε αγέλες-οργανώσεις «συμφεροντολογικές» (π.χ. κόμματα) ή «πνευματικές» (π.χ. αρκετές ΜΚΟ), και δεύτερον, η βλακεία επιπολάζει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα (π.χ. «βλάξ υπουργός». Δεν παραθέτω ονόματα, γιατί θα σπαταληθεί το υπόλοιπον του άρθρου σε ονομαστικούς καταλόγους. Και όπως λέει και ο Ζουράρις, αρκετοί εξ αυτών, πρέπει να καταδικαστούν, όχι για εσχάτη προδοσία, αλλά για εσχάτη βλακεία).
Ο δε Cipolla παραθέτει πέντε θεμελιώδεις νόμους της ανθρώπινης βλακείας, τους οποίους και αντιγράφω:
1ος. «Πάντα και αναπόφευκα ο καθένας από μας υποτιμά τον αριθμό των ηλιθίων ατόμων που κυκλοφορούν».
2ος. «Η πιθανότητα να είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ηλίθιο είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του ίδιου προσώπου».
3ος. «Ένα ηλίθιο άτομο είναι ένα πρόσωπο που προκαλεί ζημιά σε άλλο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων χωρίς ταυτόχρονα να εξασφαλίζει κάποιο πλεονέκτημα για το ίδιο• πολλές φορές, μάλιστα, το ίδιο υφίσταται μιαν απώλεια».
4ος. «Τα μη ηλίθια υποτιμούν πάντα τη βλαπτική ενέργεια των ηλιθίων ατόμων. Ιδίως οι μη ηλίθιοι ξεχνούν διαρκώς ότι σε οποιαδήποτε στιγμή και τόπο και σε οποιαδήποτε περίσταση ή συναναστροφή, ο συγχρωτισμός με ηλίθια άτομα αποδεικνύεται ασφαλώς ένα σοβαρότατο σφάλμα».
5ος. «Το ηλίθιο άτομο είναι ο πιο επικίνδυνος τύπος ανθρώπου που υπάρχει».
Αν κάνουμε έναν συνδυασμό όλων των νόμων της βλακείας, έχοντας υπ’ όψιν το… κυβερνολόι, εύκολα ερμηνεύουμε την τωρινή θέση της πατρίδας μας. (Όταν ο ΓΑΠ, για παράδειγμα, ομιλούσε για φορολογία των πισινών και όχι των πισίνων, που τον κατατάσσεις; Νομίζω ότι ο πέμπτος νόμος προσδιορίζει την περίπτωσή του).
Και βέβαια στα καθ’ ημάς έχει διαχρονική ισχύ το, υπό του Γ. Σεφέρη, λεχθέν «όταν μπει η βλακεία σε κίνηση, ποιος μπορεί να την σταματήσει»… 
ΑΝΤΙΒΑΡΟ

Πηγή: Για εσχάτη προδοσία ή για εσχάτη βλακεία; - RAMNOUSIA

Αφιέρωμα της Le Monde στον Μανώλη Γλέζο...

ἀπὸ τὸν/τὴν


Με τίτλο: «Ο προφήτης της Νάξου» και υπότιτλο «89 ετών, ο Μανώλης Γλέζος παραμένει μια φιγούρα της Αντίστασης», η εφημερίδα Λε Μοντ… έχει ολοσέλιδο αφιέρωμα σε αυτόν «που κατέβασε τη σημαία των ναζί από την Ακρόπολη και προσπαθεί σήμερα να ακουστεί η φωνή του ελληνικού λαού».
Ο ανταποκριτής της Μοντ στην Αθήνα Αλέν Σαλ (Alain Salles) περιγράφει με ιδιαίτερα θερμά σχόλια την προσωπικότητα του Μανώλη Γλέζου. Παραθέτει παράλληλα, ενδιαφέροντα στιγμιότυπα από τη ζωή και τους αγώνες του, την υποστολή της σβάστικας από την Ακρόπολη, τις καταδίκες σε θάνατο, τις φυλακίσεις.
Αναφέρει επίσης και κάποια λιγότερο γνωστά στοιχεία, όπως το ότι ο Στρατηγός ντε Γκολ, το 1949, μετά από την καταδίκη του Μανώλη Γλέζου σε θάνατο, είχε ζητήσει μέσω του γαλλικού ραδιοφώνου να μην εκτελεστεί η ποινή σε εκείνον που υπήρξε ο πρώτος αντιστασιακός του Πολέμου.
Σχολιάζοντας την έκκληση ντε Γκολ, ο Μανώλης Γλέζος επισήμανε ότι πρώτος αντιστασιακός δεν ήταν ο ίδιος αλλά ο Μαθιός Πόταγας στις 2 Μαΐου του 1941, ο οποίος στην ηλικία των 17 χρόνων στάθηκε μπροστά από μια γερμανική φάλαγγα ζητώντας να σταματήσει, οπότε του συνέθλιψαν το κεφάλι με πέτρες.
Επίσης, στην είσοδο του σπιτιού του στο Νέο Ψυχικό, είναι αναρτημένη η εικόνα του αδελφού του που δολοφονήθηκε σε ηλικία 19 χρόνων από τους Γερμανούς.
Στο ίδιο αφιέρωμα επισημαίνεται πως, μολονότι ο Μανώλης Γλέζος αγωνίζεται για να επιστρέψει η Γερμανία το δάνειο που δέσμευσε από την Ελλάδα στην Κατοχή, τάσσεται ενάντια σε κάθε είδους αντιγερμανισμό, ο οποίος είναι της «μόδας» τελευταία στην Ελλάδα.
Στο δημοσίευμα περιλαμβάνονται επίσης, οι απόψεις του Μανώλη Γλέζου περί άμεσης δημοκρατίας, την οποία εφαρμόζει επί 12 χρόνια στο χωριό Απείρανθος στη Νάξο. Δώσαμε στη Δύση την «Πολιτεία» από την οποία προέρχονται οι λέξεις πολίτης και πολιτισμός, και για αντάλλαγμα πήραμε την «Police» (Αστυνομία) είπε ο Μ. Γλέζος «χαμογελώντας πονηρά».
kentrinews.gr

Μη βλέπετε το δέντρο… Δείτε το δάσος!

ἀπὸ τὸν/τὴν
Ζούμε μία από τις δυσκολότερες και πιο αποφασιστικές στιγμές στην ιστορία της Ελλάδας, ίσως την κρισιμότερη και ειλικρινά, βλέποντας γύρω μου και ακούγοντας… διαβάζοντας στο διαδίκτυο ή παρακολουθώντας συζητήσεις (εντός και εκτός διαδικτύου)… δε μπορώ να καταλάβω αν η πλειοψηφία του κόσμου έχει καταλάβει τι συμβαίνει και πού βρισκόμαστε.
Ο Ελληνικός λαός συμπεριφέρεται σα ζαλισμένο κοτόπουλο ή σα νήπιο που μπορούν με τρικ να του αποσπούν την προσοχή από την ουσία και το στόχο που έπρεπε να έχει…
Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να ξυπνάς ξαφνικά μετά από πολυετή λήθαργο και να ανακαλύπτεις ότι ζεις έναν εφιάλτη και μάλιστα ότι είσαι ο πρωταγωνιστής του, ούτε ότι είναι εύκολο να αναθεωρήσεις πολλά που λανθασμένα θεωρούσες δεδομένα μέσα στο λήθαργό σου αλλά…
Επιτέλους μεγαλώστε! Δεν ξέρετε ότι οι καταστάσεις σε ενηλικιώνουν απότομα καμιά φορά…;
Και όσο πιο βεβιασμένες είναι τόσο πιο γρήγορα αναγκάζεσαι να μεγαλώσεις…;
Επί σειρά ετών ο Ελληνικός λαός σαν κακομαθημένο και μωρό παιδάκι είχε αφεθεί στον “πατερούλη” (κομματάρχη ή άλλον χειραγωγό) να τον πείθει να αφήσει τα πράγματα που δε γνωρίζει και να παραμυθιάζεται ότι όλα είναι “υπό τον έλεγχο αυτών που ξέρουν”…! Άλλωστε είναι σαφές ότι η ανεμελιά είναι προτιμότερη από την υπεύθυνη στάση…
Ο “πατερούλης” λοιπόν του έλεγε ότι όλα πάνε καλά… και το μέλλον του σίγουρο είναι… και η περιουσία που του είχαν αφήσει οι παππούδες του σε σίγουρα χέρια… και, τέλος πάντων, όλα είναι εξασφαλισμένα αρκεί να αφήσει τον “πατερούλη” που ξέρει και τα έχει αναλάβει και να βολεύεται με κανένα χαρτζιλικάκι (όταν παραγκρίνιαζε…) και να μην ενοχλεί!
Ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτά τα παιδιά… δε μεγαλώνουν ποτέ! Μένουν ανέμελα και ανώριμα και μόνο ένα μεγάλο πατατράκ μπορεί να τα ταρακουνήσει, αν τα ταρακουνήσει…
Κάποια μέρα λοιπόν εκεί που το χαζόπαιδο τα είχε όλα σίγουρα και ζούσε στην ανεμελιά του με βασικά προβλήματα τις γκόμενες, το φραπέ, τη φιγούρα που θα έκανε στον κολλητό και τη μάρκα αμάξι θα έπαιρνε διότι άμα έχεις λεφτά…, χτύπησε το κουδούνι και εμφανίστηκαν μπροστά του κάτι τύποι με κουστούμια και του είπαν: “Χρωστάς πολλά και θα πληρώσεις!
“Μα πώς χρωστάω και σε ποιον;” ρώτησε…
Σε εμάς!” απάντησαν οι τύποι…
-Ποιοι είστε εσείς και από πού σας χρωστάω;… Εγώ ούτε σας ξέρω ούτε δανείστηκα ποτέ τίποτα από εσάς! Άσε που έχω και την περιουσία των παππούδων μου…
-Δεν ξέρω τι λες αλλά ο “πατερούλης” σου έπαιρνε δάνεια στο όνομά σου και τώρα εσύ πρέπει να τα πληρώσεις!
- Γιατί να τα πληρώσω; Να τα ζητήσετε από αυτόν!
- Εμείς ήρθαμε να τα πάρουμε από εσένα γιατί έτσι μας είπε!… Άσε που δεν έχει φράγκο ενώ εσύ έχεις και τα κτήματα των παππούδων σου που έχουν και αξία και μπορούμε να τα πάρουμε…
- Τι δουλειά έχετε με τα κτήματα των παππούδων μου;
- Εμείς δε δανείζουμε έτσι… Δεν είμαστε ηλίθιοι! Αν δεν είχαμε εκ των προτέρων υπολογίσει ότι υπάρχει από πίσω καβάτζα θα δίναμε αφειδώς στον “πατερούλη” σου λεφτά…; Θα κάναμε μπίζνες μαζί του…; Μας περνάς για αφελείς…;
- Mα ο “πατερούλης” δεν έχει καμία δικαιοδοσία να διαπραγματευτεί τα κτήματά μου… Είναι δικά μου! Δε μπορείτε να μου τα πάρετε… Το απαγορεύει ο νόμος!
- Ποιος νόμος και σαχλαμάρες; Ξέρεις ποιοι είμαστε εμείς…; Eμείς κανονίζουμε το νόμο σύμφωνα με τα συμφέροντά μας! Άσε που ο “πατερούλης” συμφώνησε για τα κτήματα και θα έρθει και μάρτυράς μας στο δικαστήριο με ένα μικρό αντάλλαγμα… Τα κτήματά σου να τα ξεχάσεις!
Εδώ είναι το σημείο που έρχεται ή η απόλυτη υπακοή λόγω φόβου ή… η ενηλικίωση και η σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος που ξαφνικά εμφανίστηκε!
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει; Να τα παραδώσει όλα και να παραδοθεί στο φόβο του απέναντι στους κουστουμάτους ή να παλέψει για να κρατήσει την περιουσία που δικαιωματικά του ανήκει και να στείλει στο διάολο τους κουστουμάτους και τον “πατερούλη” (που θα πάρει και προμήθεια από τα κτήματα) ορθώνοντας παράστημα και δείχνοντας ποιος είναι το αφεντικό…;
Να σκύψει το κεφάλι από φόβο και πανικό χωρίς ούτε καν να σκεφτεί πού είναι η αλήθεια και αν όντως είναι “ισχυροί” ή να τους δείξει ότι κουμάντο στα κτήματα του παππού του κάνει αυτός και μόνον αυτός…;
Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του νεαρού και αντιδράστε ανάλογα…
Σε όποια απόφαση και αν πάρετε, μην αφήσετε το φόβο να σας οδηγήσει…
Αποβάλλετε τα “σκουπίδια” που σας πετάνε για να σας ζαλίζουν και σκεφτείτε λογικά…
Μην κοιτάτε το δέντρο που σας δείχνουν κάθε φορά…
Δείτε το δάσος και το πρόβλημα στο σύνολό του!
Μόνο έτσι θα μπορέσετε να καταλάβετε όλο το σχέδιο και να πάρετε σωστές αποφάσεις…
Να ξέρετε όμως ότι αυτή τη φορά η απόφασή σας θα είναι οριστική και καταλυτική για το μέλλον!

ΡΩΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ! Η "προαναγγελθείσα" συμμαχία που θα αιματοκυλίσει τον κόσμο!

John 

Οι Προβλέψεις για τη γεωπολιτική της περιοχής
απο τον έγκυρο Διεθνολόγο Αντώνη Γρυπαίο*

Δεν είναι μόνο τα Αμερικανικά «Think Tanks», (Δεξαμενές σκέψεως), που χαράζουν την Εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας τους, είναι και τα Ρωσικά που κάνουν τις ίδιες μελέτες για τη κυβέρνησή τους, αλλά και των άλλων μεγάλων δυνάμεων.
Μόνο εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σχέδια για το μέλλον, αλλά η εκάστοτε κυβέρνηση χαράζει «στο πόδι» και «στο γόνατο» την εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας, εναρμονισμένη πάντα με τα συμφέροντα των Σιωνιστών Δυτικών πατρώνων της.
Οι χώρες της Σιωνιστικής Δύσης, (στην οποίαν δυστυχώς ανήκομεν), έχουν «σαπίσει» τόσο πολύ, που ακόμη και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, εξέδωσε απόφαση που χαρακτηρίζεται «άλλα αντί άλλων», για να καλύψει το έγκλημα των μαζικών δολοφονιών των κατοίκων του Διστόμου, από τους Γερμανούς Ναζί. Τέτοια Δικαιοσύνη έχουν.
Σταθμός στη παγκόσμια ιστορία προβλέπει πως θα είναι τα επόμενα χρόνια για την ανθρωπότητα η Ρωσική εφημερίδα «Πράβδα», σε άρθρο του Stanislav Mishin, με μεγάλες οικονομικές καταρρεύσεις, γεωπολιτικές ανατροπές, και αιματηρούς πολέμους, με επίκεντρο την Ισλαμική Τουρκία του Νταβούτογλου και άλλων Ισλαμικών δυνάμεων.
Οι γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές προβλέψεις της «Πράβδα», εναρμονίζονται πλήρως με τις προφητείες σοφών γερόντων της Ορθοδοξίας, όπως του πατρός Παϊσίου, και άλλων γερόντων του Αγίου Όρους. Τις εξελίξεις αυτές επιταχύνουν η πρόσφατη βαρυτάτη νόσος του Ερντογάν, αφού αναμένεται, μετά θάνατον του Ερντογάν, να αναρριχηθούν στην εξουσία οι σκληροί Ισλαμιστές των ενόπλων δυνάμεων, υπό τον Νταβούτογλου.
Το άρθρο αυτό στη Pravda του Stanislav Mishin προετοιμάζει τη Ρωσική κοινή γνώμη για μελλούμενες ημέρες πολέμου και θριάμβου της Ρωσίας, για ημέρες της «Μεγάλης Αικατερίνης», και του «Μεγάλου Πέτρου», μια και η ρωσική αρκούδα έχει αφυπνισθεί για τα καλά από τη χειμερία νάρκη, έχει ζωντανέψει, και δεν ανέχεται πια τα «χάρτινα» παιχνίδια των Σιωνιστών Αμερικάνων, και των τοπικών πρακτόρων τους, ούτε τις συνεχείς τρομοκρατικές ενέργειες που μυρίζουν «Άγκυρα», διεθνές πλέον κέντρο προστασίας του Ισλαμισμού και τροφοδότη των Τσετσένων, Κοσοβάρων, Αλβανών, Βοσνίων, και άλλων Ισλαμιστών.
Η αναμενόμενη επάνοδος του ΠΟΥΤΙΝ στη προεδρία της Ρωσίας, τον επόμενο μήνα, ενισχύει αυτές τις προβλέψεις.
Πρόκειται για τη μεγάλη αναμέτρηση του Ορθόδοξου Χριστιανισμού με το Ισλάμ, πριν χαθεί το παιχνίδι, με τη συστηματική προώθηση Ισλαμιστών λαθρομεταναστών, και χαθεί κάθε δυνατότητα ανάσχεσης ενός μαθηματικά προδιαγεγραμμένου θανάτου της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Τα σχέδια του Πανισλαμισμού έθεσαν σε συναγερμό τις κυβερνήσεις της γεωγραφικής αυτής περιοχής, ξύπνησαν και κινητοποίησαν ξαφνικά την Ελληνική κυβέρνηση να περιφράξει μία από τις «τρύπες» του Έβρου, όπου περνούν καθημερινώς εκατοντάδες μουσουλμάνοι ισλαμιστές λαθρομετανάστες.
Αυτό το γεγονός έκανε επιτακτική την ανάγκη κοινής πολιτικής των κρατών της Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου, Ρωσίας, και συνεργασίας Οικονομικής, ενεργειακής, και στρατιωτικής, μπροστά στο παγκόσμιο Ισλαμικό Κράτος που ετοιμάζει η Τουρκία των Ισλαμιστών του Νταβούτογλου!!! Αρκεί να σκεφθεί κανείς πως η αθρόα μετακίνηση Μουσουλμάνων λαθρομεταναστών που έφτασαν ήδη στην Ελλάδα το 1.000.000 είναι παρωνυχίδα μπροστά στη πλημμυρίδα μετακίνησης 200.000.000 μουσουλμάνων που σχεδιάζεται προς Ελλάδα, Ρωσία, Κύπρο, Ισραήλ, και προς άλλες Βαλκανικές Ορθόδοξες χώρες, ώστε να αλλάξουν τη σύνθεση του πληθυσμού, κάτω από τις οδηγίες του Αχμέτ Νταβούτογλου όπως τις περιγράφει στο βιβλίο του για τη νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία και Παντουρκισμό-Ισλαμισμό της περιοχής. Αναφέρουμε και το Ισραήλ, διότι και αυτό κινδυνεύει από τη μετακίνηση ισλαμικών πληθυσμών λαθρομεταναστών.
Η μεγάλη αυτή μετακίνηση που έχει ήδη αρχίσει, ( η Ελλάδα αισθάνεται πλέον βαριά την αφόρητη πίεσή της) , ονομάζεται ωμά «Μουσουλμανικός Εποικισμός»!!! Δηλαδή ήλθαν τα άγρια εδώ στην Χριστιανική Ελλάδα, να διώξουν τα ήμερα, λέει ο λαός.
Ότι δεν πέτυχαν με πόλεμο τα προ Χριστιανικά χρόνια, ο Δαρείος με τους Ξέρξη και Αρταξέρξη, το πετυχαίνουν τώρα 2500 χρόνια μετά, οι Μουσουλμάνοι ισλαμιστές με τη λαθρομετανάστευση.
Εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι στην «Πράβδα» αφαίρεσαν από το άρθρο του Mishin ένα ειδικό κομμάτι που αναφέρεται στα εσωτερικά της Ελλάδας. Όλως περιέργως λείπει ένα πολύ εντυπωσιακό κομμάτι, το οποίο αποκαλύπτουμε και παραθέτουμε , που εμπεριέχει προβλέψεις για σοβαρότατες εξελίξεις στα εσωτερικά της Ελλάδος , στα πλαίσια του Μνημονίου. Ίσως γι αυτό κρύφτηκε!!!
Η μυστική παράγραφος που έκρυψε η «Πράβδα» για τα εσωτερικά της Ελλάδας, αφορά τη κατάρρευση της κυβέρνησης του μνημονίου, ανάληψη της εξουσίας από το γενικό επιτελείο, και οργάνωση εξέγερσης λαθρομεταναστών από τους «συμμάχους» Δυτικούς.
Το αρχικό άρθρο στο μυστικό σημείο που δεν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πράβδα», τόνιζε πως το 2012 θα είναι για την Ελλάδα ένα έτος κατάρρευσης, πολέμου, αναταραχών, αλλά και αναγέννησης!
Η οικονομική υποδούλωση που επιβάλλεται από την Ε.Ε., αλλά και οι Ισλαμιστές «έποικοι» λαθρομετανάστες, θα προκαλέσουν μεγαλύτερες και χειρότερες αντιπαραθέσεις και ταραχές, η δε κυβέρνηση να γίνεται όλο και πιο αδύναμη και ανίκανη!
Ακόμη και ο πόλεμος του Ισραήλ με Χεζμπολάχ-Τουρκία, που θα μεταφερθεί στην Κύπρο, (για τα ενεργειακά), θα δώσει στην Ελλάδα την ευκαιρία να αποκαταστήσει έστω και προσωρινά την ενότητά της.
Από τους Έλληνες Στρατιωτικούς θα αναδειχθεί μια ενωτική και ικανή ηγεσία, μέσα σε μια θάλασσα αναρχίας και πολιτικής ανοησίας!!
Το γεγονός ότι Τούρκοι Μουσουλμάνοι, καθώς και μη Τούρκοι Μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες, θα αναμιχθούν δρώντας εναντίον της Ελλάδος, θα δώσει στην Ελλάδα κάθε λόγο για να απαλλαγεί από αυτές τις εθνικές απειλές!!!
Με τη κατάρρευση της Τουρκικής πολεμικής προσπάθειας, (η Τουρκία θα χάσει το πόλεμο), το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο, υποστηριζόμενο από την Εκκλησία, και με οικονομική βοήθεια από τη Ρωσία, θα καταλάβει την Εξουσία!!!
Η Ευρώπη θα εξοργιστεί και θα επιχειρήσει με μια γρήγορη κίνηση, να ρίξει το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο, μέσα από μια «έγχρωμη επανάσταση» λαθρομεταναστών, με επικεφαλής τους αναρχικούς και τους Μουσουλμάνους. (Μια πρόβα έγινε ήδη στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 2008 επί Κώστα Καραμανλή, και στις 12 Φεβρουαρίου 2012 επί Λουκά Παπαδήμου).
Όταν αυτή η προσπάθεια αποτύχει θεαματικά, η Ελλάδα θα κηρυχτεί εκτός Ευρωζώνης, και θα έχει τεταμένες σχέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ.
Η Ελλάδα θα διευρύνει περαιτέρω το στρατό της, και θα εργαστεί από κοινού με τη Ρωσία, αποτελώντας έτσι και μια χερσαία γέφυρα με τη Σερβία, η οποία θα συσφίξει τη συμμαχία της με τη Ρωσία. Έτσι η Ρωσία αναδεικνύεται σε προστάτιδα δύναμη των Χριστιανικών Ορθοδόξων Κρατών.
Θεαματική στροφή της Εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας
Η Ρωσία, λόγω της Τουρκικής εμπλοκής, καθώς και των Ελλήνων και των Κούρδων, θα βγει ως ο κύριος σύμμαχος του Ισραήλ, εναντίον των Τούρκων αρχικά, και στη συνέχεια κατά των υπολοίπων Ισλαμιστών!
Βέβαια έτσι η Ρωσία θα χάσει τη μεγάλη επιρροή της στους Άραβες ισλαμιστές, (αν και μετά την φιλο-Αμερικανική «Αραβική Άνοιξη» δεν έχει απομείνει τίποτε), αλλά θα κερδίσει πάρα πολύ σε Ορθοδόξους Χριστιανούς και άλλες χριστιανικές ομάδες, καθώς και στους μη Σιωνιστές Εβραίους!!!
Πρόκειται για προαναγγελία θεαματικής στροφής της πάγιας ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.
Η Ρωσία λοιπόν το 2012 (όπως προβλέπει ο Stanislav Mishin στη «Πράβδα»), θα συμμετέχει αρχικά στη σημερινή πολιτική, και στη συνέχεια σε μια σύντομη στρατιωτική αντιπαράθεση στη Μαύρη Θάλασσα με τους Τούρκους! Αιτία; Η αλλαγή ενεργειακής πολιτικής των Τούρκων, με τους αγωγούς στη Μαύρη θάλασσα, αφού θίγονται καίρια τα συμφέροντα της Ρωσίας, και άλλα τινά αντι-Ρωσικά, που θα προκαλέσουν οι Τούρκοι μετά την απώλεια του Ερντογάν…
Εδώ μιλάμε για ολική επαναφορά της μεγάλης Ρωσικής «αρκούδας», υπό τη προϋπόθεση ότι θα εκλεγεί ο ΠΟΥΤΙΝ στη προεδρία. Αν και η Τουρκία είναι χώρα-σύμμαχος του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί διότι εμπλοκή του ΝΑΤΟ θα σημάνει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αφού οι δύο άλλες χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ (Ελλάδα και Βουλγαρία), θα συμμετέχουν ενεργά στο πόλεμο.
Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ρωσία θα περιμένει την εμπλοκή της Ελλάδας-Βουλγαρίας με τη Τουρκία, για να παρέμβει, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η μη Νατοϊκή παρέμβαση, αφού σύμφωνα με το καταστατικό της Σιωνιστικής Νατοϊκής «λυκο-συμμαχίας», αν μια χώρα δεχθεί επίθεση από τρίτη χώρα, τότε όλο το ΝΑΤΟ δέχεται επίθεση και οφείλει να τη βοηθήσει. Εάν όμως η εμπλοκή είναι «ενδοοικογενειακή», το ΝΑΤΟ μόνο συμβουλές μπορεί να δώσει.
Αυτό είναι το κομβικό σημείο της Ρωσικής εμπλοκής κατά της Τουρκίας… Αλλά και από την άλλη, στο νότιο μέτωπο του Πολέμου, εάν η Ρωσία προστρέξει σε βοήθεια του Ισραήλ, ποιο ΝΑΤΟ θα κινηθεί, όταν Σιωνιστικό ΝΑΤΟ σημαίνει Σιωνιστικές ΗΠΑ, και Σιωνιστικές ΗΠΑ σημαίνει Ισραήλ;
Εδώ ισχύει το ρητό, «Τα προς τρίτον ίσα, και μεταξύ των ίσα». Υπ’ όψιν ότι στο μικρό Ισραήλ, ζουν χιλιάδες Ρωσο-Εβραίοι που μετοίκησαν από τη Ρωσία, και αποτελούν πλέον γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και αυθεντικοί Ρώσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί των Αγίων Τόπων. Και για τις δύο πληθυσμιακές ομάδες, έχει δικαίωμα ενδιαφέροντος και προστασίας η Ρωσία από κάθε τρίτη ισλαμική απειλή… Αυτό μεταφράζεται σε δικαίωμα στρατιωτικής αρωγής.
Η Ρωσική εμπλοκή θα γίνει κυρίως με τη μορφή Πολεμικού Ναυτικού, και Αεροπορικών Δυνάμεων, αλλά και επιδρομές Πεζοναυτών στις Τουρκικές παράκτιες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, (Θάλασσα του Πόντου, ή Θάλασσα του Ευξείνου), προαναγγέλλει ρητά το Ρωσικό άρθρο, των Ρωσικών δεξαμενών σκέψεως.
Το αποτέλεσμα θα είναι μια ισχυρότερη Ρωσική παρουσία στα Βαλκάνια, ιδιαίτερα με την Ελλάδα και τη Σερβία σταθερά στη Ρωσική σφαίρα, και τη Βουλγαρία να ολισθαίνει προς την ίδια κατεύθυνση.
Η παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, με τα πιόνια της εδώ στα Βαλκάνια, απογοήτευσε τους Χριστιανικούς Ορθοδόξους πληθυσμούς.
Απαραίτητη προϋπόθεση, να απαλλαγεί η Ελλάδα από την παρουσία των σημερινών αχυρανθρώπων πολιτικών του δικομματισμού, υπαλλήλων της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.
Οι Σιωνιστικές ΗΠΑ κάτω από το βάρος της οικονομικής κατάρρευσης, και προκειμένου να κάνουν το πληθυσμό τους παρανάλωμα πυρηνικού ολέθρου, θα κάνουν «τη πάπια» κατά το κοινώς λεγόμενο. Με τη Ρωσία στο πλευρό μας, όλοι εμείς οι απογοητευμένοι από τους τοκογλύφους Σιωνιστές της Δύσεως, που μας βύθισαν στην οικονομική καταστροφή και στη χρεοκοπία, για να μας εκμεταλλευθούν, θα αισθανθούμε ασφαλέστεροι και ευτυχέστεροι.Αντώνης Γρυπαίος
Διεθνολόγος
ant.grypaios@gmail.com

*Οι πηγές του Αντώνη Γρυπαίου προέρχονται κυριώς απο την ρωσική εφημερίδα Pravda και το Ρωσικό Ινστιτούτο Γεωπολιτικών Ερευνών

28.2.12

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ την ACTA ! Πείτε ΟΧΙ στην ACTA ! Από τον HEIL GAP ( or mind the GAP )...
From HEIL GAP ( or mind the GAP )

Η υπογραφή της συμφωνίας ACTA από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες (συν την δοτή κυβέρνηση των καθαρμάτων ), δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει και κάθε διαπραγμάτευση , διότι πρέπει πρώτα να επικυρωθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
STOP ACTA! 2012 INTERNET FREEDOM! (Greek Subtitles)
Η ACTA θα ψηφιστεί τον Ιούνιο του 2012 , προκειμένου είτε να κυρωθεί ή “ να απορριφτεί ” , όποτε τα γράμματα διαμαρτυρίας που θα αποσταλούν προς τους ευρωβουλευτές , με το αίτημα - απαίτηση να μην την ψηφίσουν , συστήνοντας και στους συναδέλφους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την απορρίψουν , καθώς και η ενημέρωση τους για τους κινδύνους της ACTA ….. ίσως …. να εμποδίσουν σε μεγάλο βαθμό την επικύρωση της .
Επίσης διάφορες επιτροπές του Ε.Κ. θα πρέπει να δώσουν τη γνώμη τους σχετικά με το κείμενο, τις κατευθυντήριες γραμμές για τελική στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , σχετικά με την ACTA , πριν αυτή φτάσει να ψηφιστεί από το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Αυτός είναι και ο λόγος που οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα μέλη των διαφόρων επιτροπών αυτών , και , τους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , για να βεβαιωθούν ότι όλοι έχουν ακούσει : για το τι ακριβώς « πάει στραβά » με αυτή την ACTA.
Τι είναι η ACTA;
Η ACTA είναι μια διεθνής εμπορική συμφωνία , που διαπραγματεύθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση , οι Ηνωμένες Πολιτείες , η Ιαπωνία , ο Καναδάς , η Νότια Κορέα , Αυστραλία , Μεξικό , Μαρόκο , Σιγκαπούρη , καθώς και μερικές άλλες χώρες , της οποίας στόχος είναι η επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων και η αντιμετώπιση των παραποιημένων προϊόντων (ως εκ τούτου, ακρωνύμιο της: την καταπολέμηση της παραποίησης Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών).
Το κύριο πρόβλημα με αυτή τη συνθήκη είναι ότι όλες οι διαπραγματεύσεις έγιναν κρυφά , με τον αποκλεισμό των πολιτών και των οργανώσεων των από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων , σαν να λέμε « η κατ εξοχήν μέθοδος της παγκόσμιας διακυβέρνησης .
« Όλες οι πληροφορίες μέχρι το 2010 στηρίχθηκαν σε διαρροές του απορρήτου που διέρρεαν εκ προθέσεως , για την παραπλάνηση του κοινού. »
Οι διαπραγματεύσεις για την ACTA άρχισαν το 2007 και ολοκληρώθηκαν το 2010.
Ποιοι χώρες υπέγραψαν ήδη την ACTA;
Οκτώβριος 2010: Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποία ενέκρινε την συνθήκη , μαζί με τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη και Νότια Κορέα
Γενάρης του 2011: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , αρμόδιος για τις διαπραγματεύσεις , σε συνδυασμό με μη εκλεγμένους αντιπροσώπους από 22 κράτη μέλη : Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία, Λουξεμβούργο , Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
«Η υπογραφή της συμφωνίας ACTA από τις ευρωπαϊκές χώρες δεν σημαίνει ότι η τίθεται και σε ισχύ , πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ποιες χώρες δεν έχουν υπογράψει την ACTA;
Μεξικό, την Ελβετία και η Γερμανία (μέχρι τώρα)
Και στις δύο χώρες, η κατάσταση δεν είναι σαφής.
Η Γερουσία Μεξικού ψήφισε ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα που απορρίπτει την επικύρωση της συνθήκης πέρυσι, μετά από πολύ-συμμετοχικές δημόσιες ακροάσεις που έδειξαν ότι η ACTA αντιτίθεται στο Σύνταγμα .
( . . . . . καλά εμείς εδώ συνεχίζουμε και μιλάμε δημοκρατία ; και για …… ; )
«Αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε ουδεμία εκπροσώπηση στις διαπραγματεύσεις της ACTA . Είναι εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός , ότι η δημοκρατική συζήτηση έχει αποβληθεί από τις συνομιλίες μιας νομοθεσίας που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε θεμελιώδεις ελευθερίες , όπως αυτή της ελεύθερης έκφρασης.
«Ακριβώς ….. η αποδοχή ή η απόρριψη μιας συμφωνίας δεν αποτελεί άσκηση της δημοκρατίας, βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας.»
Τα μέτρα που αφορούν τα δικαιώματα των ανθρώπων πρέπει να συνδέονται απευθείας με δημοκρατικές διαδικασίες , και όχι να επιβάλλονται στους λαούς μέσω της ρύθμισης με τις οδηγίες της Χ’ κοινοτικής νομοθεσίας .
D'Andrea Incecco, ο διευθυντής δημοσίων υποθέσεων από EuroISPA (Business ένωση των ευρωπαϊκών φορέων παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου) :
Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι το τελικό κείμενο θα μπορούσε να κάνει μεγάλη ζημιά στις αναπτυσσόμενες χώρες και να υπονομεύσει την ισορροπία μεταξύ της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και την ανάγκη για την παροχή προσιτών φαρμάκων για τους φτωχούς.
Michelle και Childs των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, κάτοχοι του Νόμπελ ειρήνης, έχουν εκδώσει ένα πολύ κρίσιμη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για την ACTA.
"Μάθετε περισσότερα" - Τα κυριότερα σημεία είναι :
• ACTA : μετατρέπει τις εταιρείες του Διαδικτύου ( ISP , φορείς παροχής υπηρεσιών ) σε μια ιδιωτική αστυνομία πνευματικών δικαιωμάτων, επιβάλλοντας σε αυτές να αναλάβουν τη νομική ευθύνη για ό, τι οι χρήστες τους κάνουν on-line.
• ACTA : επιφέρει επικίνδυνες ποινικές κυρώσεις
• ACTA : παρακάμπτει τη δημοκρατία και « ανοίγει την πόρτα σε μια παράλληλη νομοθετική διαδικασία » , την οποία οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να σταματήσουν.
Μόλις οι διάφορες επιτροπές δώσουν τη γνώμη τους για την ACTA, τότε η ACTA θα τεθεί σε ψηφοφορία ενώπιον ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία στην ολομέλεια). Δεν θα ξέρουμε ακριβώς την ημέρα ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, διότι ο προγραμματισμός της Ολομέλειας δίνεται στην δημοσιότητα , λίγες μόνο ημέρες / εβδομάδες πριν.
Πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε σε εγρήγορση και για αυτό το θέμα , μαζί με τις αναγκαίες καταλήψεις των κτιρίων , των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ μας ταμείων , των οργανισμών κοινής ωφελείας , κατά την διάρκεια των επόμενων ημερών – εβδομάδων , ώστε να προστατεύουμε το ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , και , απαλλαγούμε μια για πάντα από όλα αυτά τα b@stard μιάσματα που μας κυβερνούν !
ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΛΑ !!!!!!!!!!!
Εξ αλλού το γνωστό παραμύθι των illuminist ….. για αλλαγή των προσώπων….
όχι μόνο δεν μας αρέσει πλέον ….. αλλά και μας αηδιάζει !!!!!!!!!!!!
HEIL GAP ( or mind the GAP )

Υ.Γ.1.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ACTA και τους κινδύνους για την ελευθερία μας στο http://lqdn.fr/acta

Υ.Γ.2.
= ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ=
Ομογενείς - ΠΡΟΣΟΧΗ - 'Όχι χρήματα στους απατεώνες : (κυβερνητικές, κρατικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα)
Ομογενείς και ομογενειακές Οργανώσεις , ΜΗΝ δίνεται χρήματα (για βοήθεια στους συνέλληνες στην πατρίδα) σε κυβερνητικές Υπηρεσίες, νομαρχιακές, δημοτικές, γενικά κρατικές . Είναι ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ !!!!!!!!!!!!
Θυμηθείτε ότι έφαγαν τα χρήματα της Ομογένειας για τους πυρόπληκτους το 2007. (τότε το 2007 εγγυάτο εκείνο το λαμογιο ο κολλητός του εθνάρχη) ( από τότε δεν τον ξανακούσαμε τον μολυβιατη …..καθάρματα όλα …… καθάρματα )
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΥΡΚΟ-ΚΑΝΑΛΑ ,
«Δώστε τα χρήματα απευθείας στους έχοντες ανάγκη (το καλύτερο) ή σε φιλανθρωπικές Οργανώσεις, αποδεδειγμένα καθαρές (μη κρατικές).»

ΟΙ "ΜΕΘΟΔΟΙ" ΤΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ή Πώς να αρπάξεις τον πλούτο μιας χώρας χωρίς πόλεμο!

John 


Η ακμή ενός πάμπλουτου, πολλαπλά προικισμένου κράτους, σαν το δικό μας, θα μπορούσε να στηριχθεί στις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Σε ένα σύνολο υγιών οικονομικών και πολιτικών θεσμών, οι οποίοι θα καθορίζουν επακριβώς το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα μπορούμε να αναπτυχθούμε, ανταγωνιζόμενοι με ίσους όρους.
(β) Σε ένα σύνολο συνειδητών πολιτών, το οποίο να κατανοεί επαρκώς τις αρχές της Οικονομίας και της Δημοκρατίας ή, τουλάχιστον, να έχει διαμορφώσει ένα χαρακτήρα συνεπή προς το συγκεκριμένο «τρόπο ζωής».
(γ) Σε μία υψηλής ποιότητας ηγεσία, η οποία να μπορεί να κατευθύνει ορθολογικά το κράτος (όχι απλά να διαχειρίζεται το δημόσιο πλούτο), καθώς επίσης να διαφυλάσσει τη χώρα της, τουλάχιστον στις κρίσιμες στιγμές – χωρίς ποτέ να επιτρέπει σε τρίτους να την προσβάλλουν. Τα απολύτως απαραίτητα χαρίσματα που πρέπει να διαθέτει η ηγεσία αυτή δεν είναι άλλα από το να μπορεί να πείθει τεκμηριωμένα, να εμπνέει και να διδάσκει - να εκπαιδεύει δηλαδή τους κυβερνωμένους.

Εάν η Ελλάδα κατάφερνε να επιτύχει τις παραπάνω προϋποθέσεις, τουλάχιστον τις πρώτες δύο, θα μπορούσε όχι μόνο να ξεφύγει από την κρίση, αλλά να γίνει η ωραιότερη, η πλουσιότερη και η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου – αφού έχει προικισθεί από τη φύση, από τον αρχαίο πολιτισμό και από την Ιστορία της, όσο καμία άλλη χώρα στον πλανήτη”


Karl Popper (30.05.09)

Γράφει ο Βασίλης Βιλιάρδος

Ας μην ξεχνάμε ότι ο σημερινός πρωθυπουργός, έμπειρος τραπεζίτης, ήταν ανέκαθεν εναντίον της διαγραφής χρέους (haircut) της Ελλάδας – γνωρίζοντας προφανώς ότι, αφενός μεν θα χρεοκοπούσαν οι Ελληνικές τράπεζες, ενώ θα καταστρέφονταν τα ασφαλιστικά ταμεία, αφετέρου δε πως η ίδια η διαγραφή θα ήταν ένα «λογιστικό τέχνασμα», χωρίς καμία ουσιαστική ωφέλεια για τη χώρα. Σε τελική ανάλυση δηλαδή μία χώρα, η οποία δεν είχε ποτέ τραπεζικό πρόβλημα, θα αναγκασθεί να διασώσει τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες της, αφού προηγουμένως τις χρεοκόπησε, δανειζόμενη ξανά από τους τοκογλύφους – τους οποίους δήθεν ανάγκασε να διαγράψουν μέρος των χρεών της.

Επίσης ας μην ξεχνάμε πως το μοναδικό πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι άλλο από το κομματικοκεντρικό κράτος, το οποίο έχει μόνο απαιτήσεις από τους Πολίτες του, χωρίς να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι τους – γεγονός που τεκμηριώνεται από την Υγεία, από την Παιδεία, από την Πρόνοια, από την Ασφάλεια κλπ., για τα οποία οι Έλληνες πληρώνουν αδρά, όταν όλοι οι άλλοι πολίτες της ΕΕ τα απολαμβάνουν με αξιοπρέπεια και δωρεάν από το κοινωνικό κράτος τους.

Προφανώς θα καταλογισθούν τεράστιες ευθύνες σε κάποιους πολιτικούς για την καταστροφική διαχείριση της κρίσης εκ μέρους τους, από τη Δικαιοσύνη και από τους Πολίτες τα χώρας τους – οι οποίοι αναρωτιούνται εάν είναι ανίκανοι, ανεπαρκείς ή ίσως απλά, δουλοπρεπή υποχείρια των «ξένων δυνάμεων κατοχής», ενεργώντας κάτω από εκβιασμούς ή μέσα στα πλαίσια μίας προγραμματισμένης από το παρελθόν «εσχάτης προδοσίας».

Τέλος, ας μην ξεχνάμε το τεράστιο κόστος, με το οποίο επιβαρυνόμαστε για την ασφάλεια των συνόρων μας – περί τα 12 δις € ετησίως, τα οποία στα δέκα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει το δανεισμό μας κατά 120 δις € (πάνω από το 50% του χρέους ως προς το ΑΕΠ), όταν για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης είναι σχεδόν μηδενικό. Εάν δε συμπεριλάβουμε και το κόστος της λαθρομετανάστευσης θα διαπιστώσουμε ότι το δημόσιο χρέος μας, παρά τη διαφθορά και τα τοκογλυφικά επιτόκια, έχει διατηρηθεί σε μάλλον ομαλά επίπεδα.

Η θυματοποίηση των Ελλήνων

Έχουμε την άποψη ότι, τόσο οι δανειστές μας, όσο και οι ξένοι εισβολείς, έχουν καταλάβει πόσο εύκολο είναι να κοροϊδέψεις τους Έλληνες – αρκεί να τους διασύρεις διεθνώς και να τους εξευτελίσεις, κατηγορώντας τους για οκνηρία, φοροδιαφυγή, υπερδανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, με στόχο τη «θυματοποίηση» τους. Παρά το ότι λοιπόν διεθνείς οργανισμοί, όπως η BIS, το ΔΝΤ και άλλοι, τοποθετούν την Ελλάδα στις λιγότερο χρεωμένες χώρες του ΟΟΣΑ, με κριτήριο το συνολικό χρέος της (δημόσιο και ιδιωτικό), οι Έλληνες δεν φαίνεται να μπορούν να το καταλάβουν – αδυνατώντας παράλληλα να κατανοήσουν ότι, αυτό που σήμερα επιδιώκεται είναι η λεηλασία και η κλοπή της συνολικής περιουσίας τους.

Δυστυχώς ελάχιστοι μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι, επειδή η Ελλάδα είναι μία πάμπλουτη, πολλαπλά προικισμένη χώρα, πρέπει κάθε φορά να προστατεύεται από τους επίδοξους εισβολείς – τα σύγχρονα όπλα των οποίων είναι οι πολυεθνικές τράπεζες, τα Hedge Funds, οι εταιρείες αξιολόγησης, τα ΜΜΕ, οι διεθνείς «νομπελίστες» οικονομολόγοι (δεν παίρνει κανείς Νόμπελ οικονομίας και δεν προωθείται από τα ΜΜΕ, εάν δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ελίτ και των παιδιών του Σικάγου – τα οποία πολλές φορές είναι καλυμμένα πίσω από δήθεν «μαρξιστικές» ιδεολογίες), οι πολυεθνικές επιχειρήσεις (Lidl, Makro, Carrefour κλπ.), τα τοπικά διατεταγμένα μέσα ενημέρωσης, όπως και η ανόητη εγχώρια ελίτ (την οποία διαφθείρουν και εξαγοράζουν).

Η ευκολία όμως με την οποία οι Έλληνες μετατρέπονται σε θύματα, κατηγορώντας τον εαυτό τους και τα ελαττώματα τους σε σημείο υπερβολής, ίσως τους κοστίσει τελικά την ελευθερία τους – αφού είναι πολύ πιθανόν να οδηγηθούν στη χρεοκοπία και στη δραχμή εξαθλιωμένοι, λεηλατημένοι και εξευτελισμένοι.

Ολοκληρώνοντας, οι εθνικοί και διεθνείς εκβιαστές της Ελλάδας, στην προσπάθεια τους να μετατρέψουν τους πολίτες της σε θύματα, δεν δίστασαν να επικαλεστούν ακόμη και ψευδείς αναφορές - ισχυριζόμενοι ότι, τα έσοδα του δημοσίου δεν καλύπτουν τους μισθούς και τις συντάξεις. Όμως, όπως φαίνεται καθαρά από το μεσοπρόθεσμο (Πίνακας Ι), πρόκειται για ένα τεράστιο ψέμα – το οποίο, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει τις προθέσεις τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Έσοδα και δαπάνες μισθών, συντάξεων και κοινωνικής ασφάλισης σε δις €


Προϋπολογισμός
2011
2012Καθαρά Έσοδα Δημοσίου
51.309
54.434Δαπάνες μισθών και συντάξεων
21.730
20.521
Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης
17.487
15.908Σύνολο ως άνω δαπανών
39.217
36.429
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών – επικαιροποίηση ΜΠΔΣ
Πίνακας: Β. Βιλιάρδος

Από τον Πίνακα Ι συμπεραίνουμε ότι, αφού πληρωθούν οι μισθοί, οι συντάξεις και οι δαπάνες κοινωνικής περίθαλψης, περισσεύουν περί τα 12 δις € το 2011 και 18 δις € το 2012. Πρόκειται λοιπόν για ενέργειες «γκεμπελικής προπαγάνδας», οι οποίες θα έπρεπε να αντιμετωπισθούν ανάλογα από τους Έλληνες Πολίτες.

Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με τη «μεθόδευση» που ακολουθήθηκε με στόχο να οδηγηθεί η Ελλάδα στο ΔΝΤ (Τιτανικός, εταιρείες αξιολόγησης, άρνηση δανεισμού, εκβιασμός της ΕΕ, ΔΝΤ, διορισμός κυβέρνησης κλπ.), ακόμη και ένας άσχετος σύμβουλος μίας επιχείρησης, η οποία αντιμετώπιζε πρόβλημα δανεισμού, θα της σύστηνε τότε (Μάιος του 2010) να καταφύγει στο άρθρο 99!
Θα πρότεινε λοιπόν στην κυβέρνηση την προστασία της χώρας από τους πιστωτές (αναβολή πληρωμών, επίκληση της εθνικής κυριαρχίας, διαπραγμάτευση με τους δανειστές κλπ.), έτσι ώστε να μην αναγκασθεί να ξεπουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία - πόσο μάλλον να επιτρέψει την κατάσχεση τους ή/και την επιτήρηση της δημόσιας διοίκησης από τους ξένους εισβολείς. Δεν έχουμε δε την παραμικρή αμφιβολία ότι, δεν θα της πρότεινε ποτέ να καταφύγει σε τοκογλύφους – όπως δυστυχώς συνέβη με τη χώρα μας.

Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ


Επειδή δεν πρέπει κανείς να περιορίζεται στις δικές του σκέψεις και αναλύσεις, αλλά να ενημερώνεται παράλληλα σε σχέση με τις απόψεις άλλων συναδέλφων του, θεωρούμε πως η τοποθέτηση του οικονομολόγου κ. G. Kolodko στους FT είναι εξαιρετικά σημαντική.

Αφού λοιπόν αναρωτιέται «πόσο αρκετό είναι αρκετό;», παρομοιάζει την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας σαν ένα τρένο, το οποίο «κινείται σε προδιαγεγραμμένη μετωπική σύγκρουση, με αργή ταχύτητα». Συνεχίζει δε με τα παρακάτω:

Από τη μια πλευρά έχουμε τις παράλογες απαιτήσεις των ξένων (είτε πρόκειται για Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών, είτε για το ΔΝΤ, είτε για ιδιώτες επενδυτές, είτε για ΜΜΕ), οι οποίοι επιζητούν περισσότερη λιτότητα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια νέα κυβέρνηση στην Αθήνα, η οποία εξωθεί την κοινωνία πέρα από τα όρια της. Πόσο ακόμη μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση;
Δυστυχώς, μάλλον δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω περικοπές δημοσίων δαπανών. Η κυβέρνηση άρχισε ήδη να πριονίζει το κλαδί, επάνω στο οποίο κάθεται (σσ. αυθαίρετα, αφού δεν είναι εκλεγμένη, ενώ το κυβερνών κόμμα έχει καταφέρει να «σέρνει την αξιωματική αντιπολίτευση από τη μύτη» - επειδή είναι τόσο ανόητη, ώστε να νομίζει ότι συγκυβερνάει, όταν η πλειοψηφία στην κυβέρνηση και στη Βουλή, η οποία ψηφίζει τους νόμους, δεν είναι δική της).

Πέντε χρόνια ύφεσης έχουν αποδυναμώσει τη φορολογική βάση τόσο πολύ, όπου τα όποια έσοδα θα μειωθούν περισσότερο, ακόμη κι αν αυξηθούν οι φορολογικές κλίμακες. Η λιτότητα παράγει ύφεση – κάτι που αναγνωρίζει ακόμη και το ΔΝΤ (σσ. ενώ η ύφεση παράγει ανεργία και χρέη, καταστρέφοντας παράλληλα τον υγιή κοινωνικό ιστό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μίας χώρας).
Στα τρία χρόνια λιτότητας, η Ελλάδα είδε το χρέος της να αυξάνεται από το 113% του ΑΕΠ της στο 163%. Οι άστεγοι της αυξήθηκαν κατά 25%. Η ανεργία έφτασε το 21% - μια από τις μεγαλύτερες στον αναπτυγμένο κόσμο, με το 48% των νέων να ψάχνουν για δουλειά. Νέοι που κάποια στιγμή μάλλον θα βγουν στους δρόμους διαδηλώνοντας, αντί να κάθονται στο σπίτι και να παρακολουθούν τηλεόραση. Η πολιτική λοιπόν η οποία ακολουθείται, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα (σσ. ενώ δεν είναι απίθανο να οδηγήσει τη χώρα στη δικτατορία).

Το να περιμένουμε από τους Έλληνες ακόμη περισσότερες θυσίες, δεν είναι ρεαλιστικό. Κανένας δεν πρέπει να ωθεί έναν λαό πέρα από τα όρια αντοχής του - μία τέτοια πίεση είναι ανοησία και δεν συνιστά πολιτική. Ο λαός ενός υπερήφανου έθνους δεν θα πρέπει να αποδεχθεί την ανόητη αυτή πολιτική και να πεινάσει, απλά και μόνο για να συνεχίσει να πληρώνει κάποια εξωφρενικά χρέη σε ξένους πιστωτές - παραμένοντας αιώνια χρεωμένος, όπως φαίνεται.
Στην πραγματικότητα, ένα μεγάλο μέρος αυτού του χρέους δεν οφείλεται στο γεγονός ότι, οι Έλληνες ζούσαν πέραν των δυνατοτήτων τους - αλλά στα κερδοσκοπικά υψηλά επιτόκια, τα οποία τους επιβάλλονταν για να το αναχρηματοδοτήσουν. Ακριβώς για το λόγο αυτό, το σχέδιο μείωσης του ελληνικού χρέους από το σημερινό 160% του ΑΕΠ στο 120% έως το 2020, αποτελεί φαντασίωση. Ακόμη και αν γινόταν, κάτι που δεν θα γίνει, ένα τέτοιο οικονομικό βάρος θα ήταν δυσβάσταχτο.

Αποτελεί γεγονός ότι, η ελληνική μακροοικονομική πολιτική, πριν από την κρίση, ήταν άστατη και σίγουρα οι Έλληνες θα πρέπει να πληρώσουν - ήδη αυτό κάνουν. Είναι επίσης όμως γεγονός ότι οι ξένοι τραπεζίτες δεν επέδειξαν καθόλου σοφία, ούτε υπευθυνότητα, όταν δάνειζαν αλόγιστα τους Έλληνες. Τώρα θα πρέπει και αυτοί να πληρώσουν - κάτι που δεν κάνουν.

Τέλος, οι ηγέτες της Δύσης, ειδικά οι Merkel και Sarkozy, έκαναν μια σειρά από λάθη, αναβάλλοντας την απόφαση διακανονισμού του ελληνικού χρέους και προσπαθώντας να διαφυλάξουν τα συμφέροντα των ιδιωτών επενδυτών. Για αυτό και θα πρέπει κάποιοι πολιτικοί να πληρώσουν για αυτά τα λάθη - όπως φαίνεται, οι επερχόμενες εκλογές στη Γαλλία και στη Γερμανία θα δώσουν την κατάλληλη ευκαιρία.
Η μόνη ελπίδα για μια βιώσιμη λύση είναι ένα συνοπτικό, ταχέως εφαρμοζόμενο σχέδιο μείωσης του ελληνικού χρέους κατά 80%, καθώς επίσης η χορήγηση ενός σημαντικού δανείου, από πλευράς ΕΕ, με μηδενικό επιτόκιο.
Η πιο εύκολη λύση θα ήταν εάν η ΕΚΤ αγόραζε νέα ελληνικά κρατικά ομόλογα - αλλά αυτό δεν της το επιτρέπει ούτε το υπερφιλελεύθερο καταστατικό της, ούτε η γερμανική ηθική της. Η ΕΚΤ διαθέτει πόρους ύψους 3,3 τρις € οι οποίοι, εάν χρησιμοποιούνταν κατάλληλα, θα έλυναν το πρόβλημα χρέους ολόκληρης της Ευρωζώνης (αντίθετα η ΕΚΤ κερδοσκοπεί εις βάρος της Ελλάδας, όπως αναδείξαμε στο άρθρο μας «Λογιστικές Αλχημείες»).

Στην αντίθετη περίπτωση, μια εσφαλμένη πολιτική θα έχει ως αποτέλεσμα ένα αυξανόμενο χρέος, το οποίο ήδη δεν είναι βιώσιμο. Θα οδηγήσει σε μία χαοτική (ανεξέλεγκτη) χρεοκοπία, την οποία θα ακολουθήσουν απρόβλεπτες, δυσμενείς συνέπειες όχι μόνο για την Ελλάδα – για την Ευρωζώνη, για την Τουρκία και για αλλού. Το ζήτημα είναι ξεκάθαρο: Θα πρέπει να βοηθήσουμε τώρα την Ελλάδα και τους εαυτούς μας, αλλιώς θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά στο μέλλον.
Μετά και από την τελευταία απόφαση βοήθειας της Ελλάδας, κάποιοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι «όλα βαίνουν καλώς». Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Η όλη κατάσταση οδεύει προς καταστροφή - πλην όμως, σε αργή φάση. Η κοροϊδία του κοινού, και η παραπλάνηση των αγορών δεν είναι ούτε στρατηγική, ούτε πολιτική. Είναι απλά βλακεία...


ΕΠΙΛΟΓΟΣ


Η Ευρωζώνη είναι με τέτοιον τρόπο κατασκευασμένη, ώστε τυχόν κατάρρευση του κοινού νομίσματος να οδηγεί όλες τις χώρες της, επίσης τις πλεονασματικές, σε τεράστια προβλήματα – άλυτα ενδεχομένως. Η αιτία είναι κυρίως το σύστημα «Target II» της ΕΚΤ, το οποίο έχουμε αναλύσει στο άρθρο μας «Ευρωπαϊκές Ασυμμετρίες» (όπως επίσης στο «Πόκερ των κερδοσκόπων»). Με κριτήριο το Target II, με τη βοήθεια του οποίου διακανονίζονται οι πληρωμές εντός του Ευρωσυστήματος, τα ελλείμματα των ισοζυγίων εξωτερικών συναλλαγών των αδύναμων εξαγωγικά χωρών, χρηματοδοτούνται ουσιαστικά από τα πλεονάσματα των άλλων – μέσω της ΕΚΤ.

Στο ακόλουθό σχήμα του Γερμανικού Ινστιτούτου φαίνονται οι "διαδικασίες" του συστήματος Target II. Από αριστερά, με τη σειρά, η γερμανική επιχείρηση, η γερμανική εμπορική τράπεζα, η κεντρική γερμανική τράπεζα, η ΕΚΤ, η ΤτΕ, η ελληνική εμπορική τράπεζα και η ελληνική επιχείρηση.


Στον Πίνακα ΙΙ που ακολουθεί, φαίνεται η «κατανομή» των γερμανικών πλεονασμάτων ύψους 498,13 δις € - ένα ποσόν που οφείλει μεν η ΕΚΤ στην Bundesbank, ουσιαστικά όμως οι κεντρικές τράπεζες των χωρών του Νότου στη γερμανική «ομόλογο» τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Οφειλές των ελλειμματικών χωρών στην ΕΚΤ και, μέσω αυτής, στην Bundesbank - σε δις €, τέλη του 2011

Χώρες
Ιταλία
Ισπανία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Πορτογαλία


Ποσόν
180,13
174,98
119,68
108,18
60,68
Πηγή: Spiegel
Πίνακας: Β. Βιλιάρδος

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα ΙΙ, η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα, η οποία οφείλει στην ΕΚΤ – ενώ προηγείται η Ιταλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία. Κατά το γερμανικό ινστιτούτο τώρα του Μονάχου, τυχόν κατάρρευση του ευρώ θα δημιουργούσε ανυπολόγιστες ζημίες στη γερμανική οικονομία – η οποία, ως εκ τούτου, είναι υποχρεωμένη ουσιαστικά να διασώσει το κοινό νόμισμα, όσο και αν της κοστίσει. Αντίθετα όμως, η έξοδος μίας χώρας από την Ευρωζώνη δεν θα ήταν ανάλογα επικίνδυνη – ενώ θα λειτουργούσε θετικά στον εκφοβισμό όλων των υπολοίπων.

Επομένως, θεωρείται ότι η Ελλάδα είναι η ιδανική χώρα για τον παραδειγματισμό των υπολοίπων «εταίρων» της Ευρωζώνης – εάν φυσικά υποχρεωθεί (με τη βοήθεια μίας «στρατευμένης» κυβέρνησης, με την πλύση εγκεφάλου των Πολιτών της από τα ΜΜΕ, με την πολιτική λιτότητας/εξαθλίωσης/υπερφορολόγησης, με συνεχώς νέες απαιτήσεις της Τρόικας, με την εισβολή ξένων επιθεωρητών, με την κατάληψη της δημόσιας διοίκησης, με τη λεηλασία της κλπ.), να εγκαταλείψει «εθελούσια» το κοινό νόμισμα. (δεν μπορεί να την αποβάλει κανείς, αφού δεν υπάρχουν νομικά μέσα).
Όταν διαπιστώνουμε λοιπόν μία παράδοξη «σύμπνοια απόψεων», όσον αφορά την επιστροφή στη δραχμή (μαρξιστές, αγγλοσάξονες οικονομολόγοι, ΜΜΕ κλπ.), οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά καχύποπτοι – πόσο μάλλον όταν σήμερα, μετά την υπογραφή του νέου μνημονίου, δεν θα ήταν πλέον δυνατή η μετατροπή των εξωτερικών υποχρεώσεων του δημοσίου σε δραχμές, σε περίπτωση υιοθέτησης του εθνικού νομίσματος – γεγονός που σημαίνει ότι, το εξωτερικό χρέος θα ήταν μη διαχειρίσιμο (λόγω υποτίμησης κλπ.), οπότε η Ελλάδα θα οδηγούταν στο απόλυτο χάος και στην καταστροφή.

Κλείνοντας, είμαστε βέβαιοι ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει, μέσα στο Ευρώ και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – αρκεί να αφυπνισθούν οι Πολίτες της, εκδιώκοντας τους εισβολείς και επιλέγοντας εκείνη την πολιτική ηγεσία, η οποία θα δεσμευθεί προεκλογικά να τους εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους με δημοψηφίσματα στις κρίσιμες αποφάσεις (άμεση Δημοκρατία), εντός ενός πραγματικού Κράτους Δικαίου.

Προφανώς έχουμε μεγάλα, τεράστια ίσως προβλήματα, αλλά θα πρέπει να μας «επιτραπεί» να τα λύσουμε μόνοι μας – εάν δεν θέλουμε να γίνουμε προτεκτοράτο της Γερμανίας ή να καταλήξουμε όπως η (πρώην) Γιουγκοσλαβία και το Ιράκ, χώρες τις οποίες «βοήθησαν να επιστρέψουν στη Δημοκρατία» οι ξένες δυνάμεις (προβλεπόταν για το Ιράν και για τη Συρία, εάν συμφωνούσε η Ρωσία και η Κίνα).

Υ.Γ. : Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ


Παρά το ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι, οι βάσεις του φασισμού (εθνικοσοσιαλισμού) τοποθετήθηκαν από τον υπερπληθωρισμό του 1924 της Γερμανίας, η αλήθεια είναι πως η λιτότητα, καθώς επίσης η ύφεση σε περιβάλλον σταθερής ισοτιμίας, ήταν αυτά πού οδήγησαν το Χίτλερ στην εξουσία.
Ειδικότερα, μετά τον υπερπληθωρισμό, η Γερμανία υιοθέτησε τον κανόνα του χρυσού - με την ελπίδα ότι θα κέρδιζε την αξιοπιστία της και θα ήταν περισσότερο ελκυστική για τους επενδυτές. Η στρατηγική της απέδωσε, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Υπήρχε όμως και η αντίθετη πλευρά του νομίσματος: η ανάπτυξη της οικονομίας, κυρίως με την κατασκευή πανάκριβων έργων υποδομής, οδήγησε σε υπερβολικές αυξήσεις μισθών, οι οποίες δεν ήταν ανάλογες με την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο έχασε η Δημοκρατία της Βαϊμάρης, τέλη του 1920, την ανταγωνιστικότητα της – με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι εισροές κεφαλαίων και να οδηγηθεί στην παγίδα του χρέους.

Αναλυτικότερα, επειδή η Γερμανία ήταν δεσμευμένη στον κανόνα του χρυσού, έπρεπε να υιοθετεί συνεχώς νέα μέτρα εσωτερικής υποτίμησης (μειώσεις μισθών, αυξήσεις φόρων κλπ.) – εις βάρος φυσικά της μικρομεσαίας, αστικής τάξης, όπως συνήθως συμβαίνει, αφού αυτή αποτελεί την πλειοψηφία των φορολογουμένων. Παράλληλα, τόσο οι ξένοι επενδυτές, όσο και οι ίδιοι οι Γερμανοί, απέσυραν τις καταθέσεις τους – με αποτέλεσμα να χρεοκοπήσουν οι τράπεζες, καθώς επίσης να αναγκασθούν να εκποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, σε εξευτελιστικές τιμές.
Η κρίση εξελίχθηκε τελικά σε μία ήττα της Δημοκρατίας – αφού η αντίδραση των δημοκρατικών κομμάτων ήταν η δειλή «απόδραση» τους από την πολιτική υπευθυνότητα, σε μία εποχή μεγάλων οικονομικών αναταράξεων. Η τελευταία κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, η οποία στηρίχθηκε σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κατέρρευσε το Μάρτιο του 1930 – κάτω από το βάρος ενός οικονομικού διλήμματος.

Οι ομοιότητες της Γερμανίας εκείνης της εποχής με την Ελλάδα του σήμερα είναι φανερές – επίσης με τις υπόλοιπες χώρες του Νότου, τις «Ευρωπαϊκές Δημοκρατίες της Βαϊμάρης», στις οποίες είναι πολύ πιθανόν να τοποθετούνται οι βάσεις ενός νέου απολυταρχισμού. Ας ελπίσουμε ότι, η πολιτική της υφεσιακής λιτότητας εντός της νομισματικής ένωσης (όπου ο κανόνας του χρυσού έχει αντικατασταθεί με τις σταθερές ισοτιμίες των «τοπικών ευρώ» με το κοινό νόμισμα), δεν «επωάζει» νέους Χίτλερ – αν και δυστυχώς φαίνεται πως η Γερμανία δεν έχει απολύτως τίποτα διδαχθεί από την Ιστορία της...


Αθήνα, 27. Φεβρουαρίου 2012
One Editions

http://logioshermes.blogspot.com/2012/02/blog-post_9361.html