10.4.15

Τον Ήλιον Κρύψαντα - Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων. Ψάλλεται στη περιφορά του Επιταφιίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου